Điện thoại cao cấp
 • SAMSUNG NOTE 4 N916

   New 100% Hàng chính hãng Samsung 

  11.100.000 VNĐ
  Samsung Note Edge

    New 100% Hàng chính hãng Samsung 

  13.600.000 VNĐ
  SAMSUNG GALAXY S6

    New 100% Hàng chính hãng Samsung 

  11.700.000 VNĐ
  SAMSUNG S6 EDGE

   New 100% Hàng chính hãng Samsung 

  14.300.000 VNĐ
 • SAMSUNG NOTE 4 N910

   New 100% Hàng chính hãng Samsung 

  11.000.000 VNĐ
  SKY VEGA A910

   New 100% Hàng chính hãng Sky

  7.200.000 VNĐ
  LG G4

   New 100% Hàng chính hãng LG

  11.300.000 VNĐ
  LG G FLEX II

   New 100% Hàng chính hãng LG

  9.500.000 VNĐ
 • LG G3 CAT6 F460 L/S/K

   New 100% Hàng chính hãng LG

  7.700.000 VNĐ
  LG G3 F400

   New 100% Hàng chính hãng LG

  CALL
  IPHONE 6 PLUS

   New 100% Hàng chính hãng Apple

  15tr900k(gray/silver+100k) 16tr800k(gold)
  IPHONE 6

     New 100% Hàng chính hãng Apple

  13tr500k (silver/gray) 14tr200k (gold)
Điện thoại trung cấp
Điện thoại cũ